- Hiç yorum yok

Ortak Giderlerin Teminatı Nasıl Olmalıdır?

Ortak Giderlerin Teminatı


Sitenizin ya da apartmanınızın asansöründe, genel giriş kapılarında, avlusunda veya ortak alanlarınızın herhangi birinde bir tadilat mı söz konusu? Peki bu tadilat giderine katılması gerekenler kimler ve gider teminatı nasıl yapılmalı?

Ortak giderlerden biri olan çatının tadilatı için buradaki yazımıza da göz atabilirsiniz. Ortak giderlerin teminatı üzerine KMK'nın 22. maddesi bulunmaktadır. 

 "V - Ortak giderlerin teminatı: 

Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemiyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

(Değişik son cümle: 14/11/2007-5711/10 md.) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 üncü maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. (Değişik: 13/4/1983 - 2814/10 md.) Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir."


20. Madde bağlamında kat malikinin geçerli bir sebep olmadığı süresince malikler tüm ortak giderlere katılmak zorundadır. 

0 yorum:

Yorum Gönder