- Hiç yorum yok

Site/Apartman Yöneticisinin Maaşı Nasıl Belirlenmeli?

Yönetici Aidatı

Bir sitede/apartmanda yöneticisi oldunuz, ancak ne kadar ücret alabileceğinizi henüz bilmiyor veya site sakinlerindensiniz, yöneticinizin ne kadar maaş alacağını merak ediyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. En az yöneticiler kadar site veya apartman sakinlerini de ilgilendiren "Yönetici Maaşı" konusuna yakından bir göz atacak ve bununla ilgili kanunlarda neler söylenmiş inceleyeceğiz.

Şunu bilmeliyiz ki bir sitede sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde site yönetiminin kurulması zorunlu oluyor. Site yönetici her yıl yapılan toplantılarda kat malikleri tarafından seçiliyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 40. Maddesi'nde

" Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde  ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.  Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.
(Değişik: 13/4/1983-2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. " denilmektedir.


Yönetici Normal Giderlere Katılmak Zorunda Mıdır?


Yukarıdaki kanun nezdinde yöneticinin giderlere katılıp katılmayacağı Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenir. Ancak henüz bir karar verilmemiş ise yönetici görev süresince payına düşen giderin yarısına katılmaz.


Yönetici Bağımsız Alan Sahibi(Kat Maliki) İse Ne Kadar Ücret Ödenir?


Normal yönetim giderlerinin yarısı kadar yöneticiye ücret ödenir. Peki nedir bu normal yönetim giderleri? İdare masrafları, muhasebe, posta, kağıt, kalem, telefon, yönetim için gerekli masraflar vs. tüm harcamalardır.


Site Dışından Atanan Yöneticiye Ne Kadar Ücret Ödenir?


Ücreti yine Kat Malikleri tarafından belirlenir. Ve bu ücret yönetim ve muhasebe için makul bir tutardır.


0 yorum:

Yorum Gönder