- Hiç yorum yok

Apartman Yöneticisinin Yasal Hakları Ve İstifası Nasıl Olur?

Apartman veya sitenin temizliğinden, güvenliğine, asansör bakımından çöplerin toplanmasına kadar olan tüm işlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi gerekir. Tüm bunların gerçekleştirecek kişi elbette yöneticimizdir. Yönetici her yıl olarak kat maliklerinin bir araya geldiği toplantıda, atanabilir veya yerine farklı kişi seçilebilir. Yönetici kat maliklerinin hem sayı, hem de arsa payı olarak çoğunluğu tarafından da atanabiliyor. Dilerseniz Apartman yöneticisinin hak ve görevlerine birlikte yazımızda bakalım.
Yöneticisin Başlıca Görevleri

·         Alınan kararların yerine getirilmesi.
·         Ana binanın usulüne uygun bir şekilde korunması, kullanılması, onarılması ve bakımlarının düzenli yapılarak gerekli tedbirlerin alınması.
·         Ana gayrimenkulün yönetici sıfatıyla bankaya kendi adıyla hesap açtırılması. Toplanan paraların ve avansların takibini ve dağıtımını yapılması.
·         Ana binanın veya binaların sigortalarının yaptırılması.
·         Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürecin takip edilmesi ve zamanı geçmeden sonuçlandırılması.
·         Kapıcı, güvenlik ve buna benzer personellerin, organize edilmesi ve takibinin yapılması.
·         Apartman veya sitenin huzurunu bozanların uyarılması.
·         Aidatlarını ödemeyenlerin ve apartmanda uyarılara rağmen sürekli gürültü ve ses çıkaranların, yasal takiplerinin yapılması.

Yöneticilerin Hakları

·         Yönetici vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri kendilerine düşen borçları ödemedikleri takdirde ve yönetici tarafından noterlikçe yapılan ihtarlara uyulmaması durumunda, yönetici tazminat ödemeye muhtaç olmaksızın kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilebiliyor.
·         Apartman yöneticisi kendisi ile yapılan sözleşmede veya alınan kararlarda ücret tayini olmamış olsa bile, verdiği hizmet karşılığında kat maliklerinde uygun bir ücret isteme hakkına sahip.
·         Kat malikleri arasından seçilmiş olan yönetici yönetim giderlerine katılıp katılmayacağına, katılacaksa hangi oranda katılacağına kararlaştırılmalıdır. Bir karar alınmış ise, yönetici kendi payına düşen ve ödemesi gereken giderlerin yarısına katılmaz.
·         Kat mülkiyeti kanununu göre yönetici, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek kat maliklerinden tazminat isteyebilir.
Yöneticiler Apartman veya sitelerde, kat maliklerinin yapması gereken sorumlulukları yasal çerçeve içinde yerine getirmedikleri takdirde istifa edebilir. Yöneticinin bu gibi durumda, istifa dilekçesini doldurup kat maliklerine sunması gerekiyor.


0 yorum:

Yorum Gönder