- Hiç yorum yok

Kapıcıların Kıdem Tazminatı Kim Tarafından Üstlenilir?

Site veya Apartman Kapıcısı Kıdem Tazminatı

Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde Madde 3'te,

"Bu yönetmelikte geçen;

Konut Kapıcısı : Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi,
İşveren: Konutun maliki veya ortaklarını,
Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi,
İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü, ifade eder. " olarak tanımlanan 4857 sayılı İş Kanununun bünyesine tabi olan kapıcıların haklı bir sebep doğrultusunda  görevine son verilirse tazminatının kim tarafından karşılanacağı konusuna göz atacağız.

Kapıcının Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alabilir?

Yukarıda da dediğimiz gibi konut kapıcısının haklı bir sebeple işine son verilebilir. Bu geçerli nedenler  mesela; kanunlara göre emekli olursa, askere giderse, ölüm gerçekleşirse, kıdem tazminatını hak edecek şekilde işine son verilirse, kapıcının bayan ise evlenince 1 yıl içinde veya 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün şartını tamamlayarak, emeklilik süresini çalışmadan beklemek isteyenlere Sosyal Güvenlik Kurumundan kıdem tazminatı alır yazısını alarak apartman yönetimine müracaat ettiğinde, 1475 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince kapıcı kıdem tazminatı hak eder.

Kıdem Tazminatının Muhattabı Kimlerdir?

Tazminatın ödenmesinde sorumluluk ev sahiplerine yani kat maliklerine aittir. 4857 sayılı İş Kanun'unda 6. maddesinde “İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri” başlığı altında düzenlenen devir durumuna göre devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl sonra sona erecektir. Yani, eski kat maliki satım tarihinden itibaren 2 yıl boyunca anılan tazminattan diğer kat malikleri ile birlikte sorumludur sonrasındaki tüm yükümlülükler yeni kat malikine geçer. Kapıcının kıdem tazminatının ödenmesinde kiracının doğrudan sorumluluğu bulunmuyor. Ev sahibi tazminatı ödemezse kiracı sadece kira bedeli kadar sorumlu tutuluyor. Bu tutar sonra kiracının ödediği kiradan mahsup ederek tahsil edebiliyor.

0 yorum:

Yorum Gönder