- Hiç yorum yok

Site Yöneticisi Nereye Şikayet Edilir ?

site yöneticisi nereye sikayet edilir

Site Yöneticisinin Görevleri 

Bir site veya apartman yöneticinizin görevlerinin ne olduğunu biliyor musunuz? Site yöneticisinin görev ve yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getirmelidir. 
Madde 35– Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
d) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;
h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.

Site Yöneticisi Nereye Şikayet Edilir?


Site yöneticisinin sizi en iyi temsil edecek kişi olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Yöneticilerin sizin verdiğiniz oylamayla seçilmesiyle yöneticilik görevi onlar için başlamış sayılmaktadır.Bu doğrultuda apartman veya site yönetimleri seçildiği günden itibaren görev ve sorumluluklarını yerine getirmek yükümlülüğündedir. Yapılan genel site yöneticilik işlemleriyle görevini yerine getiremeyen veya getirmediğini düşündüğünüz site yöneticileriniz için ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Sizin için bir yol çizelgesi oluşturduk.
  • Yönetimin görev sorunları denetçilere bildirilebilir.
  • Denetçilerin sorun hakkında site yönetimine uyarıda bulunacaktır.
  • Uyarıdan sonra sorunun devamı söz konusu olduğu zaman son aşama olarak Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması yoluna girilir.

0 yorum:

Yorum Gönder