- Hiç yorum yok

Sitede Aidat Nasıl Belirlenir?

aidat

Sitede oturuyorum ve dünyalar kadar aidat parası veriyorum mu diyorsunuz? Sitede aidat nasıl belirleniyor da bu kadar para ödüyorum deyip merak mı ediyorsunuz?
Daha önceki yazılarımızda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması durumunda site yöneticisinin atanması zorunluluğundan bahsetmiştik. Ödenmesi gereken site aidat bedelini ise atanmış ise site yöneticisi, atanmamış ise Kat Malikleri Genel Kurulu belirliyor. Öncelikle sitenin ihtiyaçları belirlenip bunun doğrultusunda ücret ve ödeneceği tarih belirleniyor. Uygulamaya 7 gün içerisinde itiraz edilmediği sürece uygulama onaylanmış kabul ediliyor.
 Site aidatını kim öder ve nasıl öder? gibi sorularınızın cevabı ise Kat Mülkiyeti Kanununda 20. maddede yer alıyor.
 Madde 20 - 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: 
    
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 
    
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;     
Katılmakla yükümlüdür. 
    
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, (Değişik ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

0 yorum:

Yorum Gönder