- Hiç yorum yok

Apartman Aidatı Ödeme Süresi!

zaman

     Site ve apartman yöneticileri apartman giderlerini( bahçe temizliği, güvenlik, kapıcı kaloriferci vb.) karşılayabilmek için aidat ücreti talep ediyorlar. Peki apartman aidatı ödeme süresi ne kadar?
    

     Apartman aidatı ve aidat ödeme süresi apartman yöneticisi ya da apartman genel kurulu tarafından belirleniyor. Kat Mülkiyeti Kanunun 20. Maddesinde apartman aidatının ödenmesi ile ilgili şu hükümler yer alıyor:


Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
* Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak ve;

* Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

* Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

0 yorum:

Yorum Gönder