- Hiç yorum yok

Apartman Yöneticisi Hesap Vermiyor!

harcama   Site yöneticiniz giderleri hakkında size herhangi bir bilgi vermiyor mu? Peki bu durumda sizin yapabilecekleriniz neler?
    Kat mülkiyeti kanununa göre kat malikleri tarafından seçilen site yöneticisi Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikine hesap verme borcu bulunuyor. Eğer hesap vermez ise kanuna göre aşağıdaki yükümlülükler ortaya çıkıyor:


Madde 39 – Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür.Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

0 yorum:

Yorum Gönder