- Hiç yorum yok

Apartman Yöneticisinin İstifa Dilekçesi Örneği!

dilekçe


   Site yöneticisi olmaya karar verdiniz fakat iş yükünüzün fazla geldiğini mi düşünüyorsunuz. Aidat takibi, karar defteri, gelirler, gideler, avukat takibi derken iş yükünüzden yoruldunuz mu? Site yöneticisi istetiği takdirde site yöneticiliğinden istifa edebilir fakat istifa dilekçesi yazması gerekir. Aşağıda istifa dilekçesi ile ilgili örnek verilmiştir:


Sayı      :
Konu      :
Tarih     :

YÖNETİCİLİĞİN 
Unvanı      :
Adresi      :

YÖNETİCİNİN
Adı, soyadı   :
T.C. kimlik no   :
İstifa nedeni   : 
Tarih      :

Sayın ……….. / Sitesi / Apartmanı/ Bloğu Kat Malikleri Kurulu’na

………………………………………………………… nedenden / nedenlerinden dolayı …/…/….  Tarihindeki Kat Malikleri Kurulu’nda devir aldığım yöneticilik görevimden istifa ediyorum. Görev yaptığım dönem içindeki gelir ve gider rakamları ile yöneticiliğe ait diğer evraklar ile , Yöneticilik Defteri ve İşletme Defteri Sayın Kurulunuza sunulmaktadır  / sunulacaktır.  …/…/…. .

Saygılarımla


YÖNETİCİ            
Adı, soyadı, imzası, kaşe        
......................

KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN HEYETİ / BAŞKANI 
Adı, soyadı, imzası
...................Yukarıdaki dilekçe örneği www.emlakkulisi.com sitesinden alınmıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder