- Hiç yorum yok

Apartmanlarda Kapıcı ve Kapıcı Dairesi Zorunlu Mu?


kapici

Apartmanlarda Kapıcı Çalıştırma Zorunluluğu


          Kapıcılık mesleği artan apartman ve bina sayısına paralel olarak bir iş kolu haline gelmiştir. Apartmanlarda kapıcı bulma konusunda herhangi yasal bir madde bulunmuyor ve zorunlu kılınmıyor ancak günümüzde birçok sitede apartmanın temizliği ve denetiminden sorumlu kapıcılar çalışıyor ve yasalar bu aşamada karşımıza çıkıyor. Bazı apartman yönetimleri/yöneticileri kapıcı çalıştırmakta fakat düşük ücretler ödemektedir. Bina görevlisi çalıştırmak istiyorsanız tüm sosyal haklarını karşılamakla birlikte asgari ücretin altında bir ödeme yapamazsınız. Kapıcı ihtiyacı bulunmayan apartmanlar, çeşitli temizlik şirketleri ile anlaşmakta veya günübirlik temizlikçiler ile anlaşmaktadır.


Apartmanlarda Kapıcı Dairesi Zorunluluğu


 Bu konu hakkındaki husus  ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK " ile belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 34. maddesine göre;

a) Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30-dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30-dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75-i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60-dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

b) Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 50’den fazla olması halinde bir, 150-den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır. Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesi hesaplanan dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olmak zorundadır.

c) Sıraevler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda tek bağımsız bölümlü 1-den fazla müstakil konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.

*Dere Kret Kotu:  taşkın seviyesine esas, dere kenarlarına inşa edilen duvar veya düzenlenmiş veya yükseltilmiş zeminin üst kotu olarak tanımlanıyor.

0 yorum:

Yorum Gönder