- Hiç yorum yok

Aidatınızın Yüksek Olduğunu Düşünüyorsanız Bunları Yapabilirsiniz!

aidat
     Aidatınızın yüksek  olduğunu düşünüyorsunuz fakat bu durumda neler yapacağınızı bilmiyor musunuz? Tonlarca parayı hak edilmediği takdirde sizden aldıklarını mı düşünüyorsunuz? Belirlenen bu aidat miktarına itiraz etmeye ne dersiniz?E : 1997/13932 
K : 1997/15049 
T : 24.11.1997

VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA  ZAMANAŞIMI 

ÖZETİ : Sadakat ve özen borcu vekilin vekil edene karşı en önde gelen borçlarındandır. Yetkiler sınırsız olsa dahi makul sayılacak ölçüler dışına çıkma hakkı vermez. 

Vekil, vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem ve işlemde bulunamaz.

Vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle açılan iptal ve tescil davalarında zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere bağlılık yoktur.

13.HD. 3.10.1995, 1995/6697, 8386 1.HD. 12.03.2002, 2002/1636-3384 1.HD.16.6.2004. 2004/6893-7338 

Borçlar Yasasının 505 maddesinde belirtildiği gibi vekil müvekkiline karşı vekaleti iyi bir surette ifa ile mükelleftir. 

Vekil, vekil edenin yararına ve onun iradesine uygun olarak hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. 

Vekaletin nasıl yerine getirileceği yönünde sözleşmede açık bir hüküm bulunmasa veya işlem dış temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalsa bile vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur.

İtiraz metni www.emlakkulisi.com'dan alınmıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder